Wstawianie znaku nowej linii wewnątrz komórki

Wstawianie znaku nowej linii wewnątrz komórek arkusza LibreOffice Calc

Aby wstawić podział wiersza w komórce arkusza kalkulacyjnego, naciśnij klawisze +Enter .

Ta kombinacja klawiszy działa tylko wtedy, gdy kursor tekstowy znajduje się wewnątrz komórki, a nie w wierszu wprowadzania danych. Dlatego najpierw należy dwukrotnie kliknąć komórkę, a następnie jeden raz kliknąć pozycję w tekście, gdzie ma zostać wstawiony podział wiersza.

note

Możesz wyszukać znak nowego wiersza w oknie dialogowym Znajdź i zamień, wyszukując \n jako wyrażenie regularne. Możesz użyć funkcji tekstowej CHAR(10), aby wstawić znak nowego wiersza do formuły tekstowej.


Automatyczne zawijanie wierszy w komórkach programu LibreOffice Calc

  1. Zaznacz komórki, w których wiersze mają być automatycznie zawijane.

  2. Wybierz Format - Komórki - Wyrównanie.

  3. Zaznacz pole Podział wiersza.

    note

    W przypadku automatycznego zawijania w plikach XLS odpowiednie wiersze powinny mieć ustawioną optymalną wysokość.


Wstawianie znaku nowej linii wewnątrz komórek tabeli w dokumencie tekstowym LibreOffice Writer

Aby wstawić podział wiersza w komórce tabeli dokumentu tekstowego, naciśnij klawisz Enter.

Kontynuacja wprowadzania tekstu po osiągnięciu końca komórki powoduje automatyczne zawinięcie wiersza.

Prosimy o wsparcie!