Wstawianie znaku nowej linii wewnątrz komórki

Wstawianie znaku nowej linii wewnątrz komórek arkusza LibreOffice Calc

To insert a line break in a spreadsheet cell, press the +Enter keys.

Ta kombinacja klawiszy działa tylko wtedy, gdy kursor tekstowy znajduje się wewnątrz komórki, a nie w wierszu wprowadzania danych. Dlatego najpierw należy dwukrotnie kliknąć komórkę, a następnie jeden raz kliknąć pozycję w tekście, gdzie ma zostać wstawiony podział wiersza.

note

You can search for a newline character in the Find & Replace dialog by searching for \n as a regular expression. You can use the text function CHAR(10) to insert a newline character into a text formula.


Automatyczne zawijanie wierszy w komórkach programu LibreOffice Calc

  1. Zaznacz komórki, w których wiersze mają być automatycznie zawijane.

  2. Choose Format - Cells - Alignment.

  3. Zaznacz pole Podział wiersza.

    note

    For automatic wrapping in XLS files, the rows in question should be set to Optimal Height.


Wstawianie znaku nowej linii wewnątrz komórek tabeli w dokumencie tekstowym LibreOffice Writer

To insert a line break in a text document table cell, press the Enter key.

Kontynuacja wprowadzania tekstu po osiągnięciu końca komórki powoduje automatyczne zawinięcie wiersza.

Please support us!