Definiowanie krawędzi i komórek tabel

Ustawianie predefiniowanych stylów krawędzi

 1. Zaznacz komórki tabeli, które chcesz zmodyfikować.

 2. Kliknij ikonę Krawędzie na pasku narzędzi Tabela (Writer) lub Linia i wypełnienie. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Krawędzie.

 3. Wybierz jeden z predefiniowanych stylów krawędzi.

  Spowoduje to dodanie wybranego stylu do bieżącego stylu krawędzi komórek tabeli. Aby usunąć wszystkie style krawędzi, należy wybrać pusty styl krawędzi w lewej górnej części okna Krawędzie.

Dostosowywanie stylu krawędzi

 1. Zaznacz komórki tabeli, które chcesz zmodyfikować.

 2. Wybierz Tabela - Właściwości - Krawędzie (Writer) lub Format - Komórki - Krawędzie (Calc).

 3. W Użytkowniku wybierz brzeg/brzegi które mają wystąpić wspólnie. Kliknij na wybranym w okienku podglądu brzegu aby go zaznaczyć.

 4. Jeśli wybrano więcej niż jeden wiersz lub kolumnę, można zmienić linie środkowe pomiędzy wierszami i kolumnami. Wybierz środkowe znaczniki w sekcji Użytkownika.

 5. Wybierz styl linii oraz kolor dla wybranego stylu krawędzi w obszarze Linia. Ustawienie te zostaną zastosowane do wszystkich linii krawędzi zawartych w wybranym stylu.

 6. Powtórz ostatnie dwa kroki dla każdego z boków krawędzi.

 7. Wybierz odstęp między linią krawędzi a zawartością strony w obszarze Wypełnianie.

 8. Kliknij OK aby zastosować zmiany.

Prosimy o wsparcie!