Defining Graphics or Colors in the Background of Pages (Watermark)

  1. Wybierz Format - Styl strony.

  2. On the Area tab page, select a background color or a background graphic.

note

To tło jest widoczne tylko na wydruku komórek niesformatowanych w inny sposób.


Prosimy o wsparcie!