Wyświetlanie, dokowanie i ukrywanie okien

Niektóre okna w pakiecie LibreOffice, np. okno Nawigatora, można zadokować. Można je przesuwać, zmieniać ich rozmiar i dokować do krawędzi okna aplikacji.

Dokowanie i oddokowanie okien

Aby zadokować okno, wykonaj jedną z następujących czynności:

W ten sposób można także oddokować zadokowane okno.

Wyświetlanie i ukrywanie zadokowanych okien

Ikona

Kliknij przycisk na krawędzi zadokowanego okna. Spowoduje to pokazanie lub ukrycie zadokowanego okna. Ta funkcja umożliwia tymczasowe pokazanie ukrytego okna przez kliknięcie jego krawędzi. Kliknięcie obszaru dokumentu powoduje ponowne ukrycie zadokowanego okna.

note

Możliwości dokowania pasków narzędzi i okien metodą przeciągania i upuszczania zależą od ustawień systemowego menedżera okien. Zamiast wyświetlania tylko zewnętrznej krawędzi należy włączyć wyświetlanie pełnej zawartości okna podczas jego poruszania.


Prosimy o wsparcie!