Wyłączanie automatycznego rozpoznawania adresów URL

Podczas wprowadzania tekstu pakiet LibreOffice automatycznie rozpoznaje wyrazy, które mogą być adresami URL i zastępuje je hiperłączami. Pakiet LibreOffice formatuje hiperłącze, stosując bezpośrednie atrybuty czcionki (kolor i podkreślenie), których właściwości są określone w pewnych stylach znaku.

Następujące teksty zostają zamienione na hiperłącza:

Tekst

Autokorekta hiperłącza

Adresy e-mail

x@x, mailto:x

Adresy internetowe

http://x, https://x, www.x.x

Adresy plików

file://x, ftp://x, smb://x


gdzie x to jeden lub więcej znaków.

Funkcję automatycznego rozpoznawania adresów URL przez pakiet LibreOffice można wyłączyć na różne sposoby.

Wycofanie rozpoznania adresu URL

  1. Kiedy w trakcie pisania tekstu zauważysz, że został on automatycznie zamieniony na hiperłącze, naciśnij kombinację klawiszy +Z, aby cofnąć to formatowanie.

  2. Jeśli później nie zauważysz konwersji, zaznacz hiperłącze, otwórz menu kontekstowe i wybierz Usuń hiperłącze.

Wyłączanie automatycznego rozpoznawania adresów URL

  1. Załaduj dokument takiego typu, dla którego chcesz zmienić działanie funkcji rozpoznawania adresów URL.

    Jeśli rozpoznawanie adresów URL ma zostać zmienione dla dokumentów tekstowych, otwórz dokument tekstowy.

  2. Wybierz polecenie Narzędzia - Autokorekta - Opcje autokorekty.

  3. W oknie dialogowym Autokorekta wybierz zakładkę Opcje.

  4. Wyłączenie opcji Rozpoznawanie adresów URL spowoduje, że program nie będzie automatycznie wstawiał hiperłączy.

    W programie LibreOffice Writer obok opcji Rozpoznawanie adresów URL znajdują się dwa pola wyboru. Pole w pierwszej kolumnie dotyczy edycji po wprowadzeniu tekstu, a pole w drugiej kolumnie - funkcji Autokorekty podczas pisania.

Prosimy o wsparcie!