Redaguj automatycznie

Użyj redagowania automatycznego, aby określać słowa i wzorce, które będą automatycznie oznaczane do redagowania.

Automatyczne redagowanie ułatwia redagowanie dokumentów LibreOffice zawierających wiele fragmentów tekstu, które należy ukryć ze względu na kwestie poufności lub prywatności.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Redaguj automatycznie


Ta funkcja jest przydatna w dokumentach, które zawierają wiele wystąpień nazwisk i innych informacji osobistych (np. karty kredytowe, numery telefonów itp.). Ręczne redagowanie wszystkich tych części dokumentu wymagałoby znacznego wysiłku, ale dzięki automatycznemu redagowaniu zadanie to można zautomatyzować w bardziej efektywny sposób.

Tworzenie celów

Cele to reguły i wzorce używane przez automatyczne redagowanie do znajdowania części dokumentu, które mają być automatycznie oznaczone do redagowania.

Aby utworzyć nowy cel, kliknij przycisk Dodaj cel.

Pojawi się okno dialogowe Dodaj cel, w którym możesz zdefiniować Nazwę nowego celu, a także wybrać jego Typ i Zawartość. Istnieją trzy rodzaje celów do wyboru z listy rozwijanej Typ:

Dodaj wszystkie cele, które chcesz zastosować do swojego dokumentu, i kliknij OK. Spowoduje to otwarcie dokumentu jako rysunku w programie LibreOffice Draw ze wszystkimi celami automatycznie zredagowanymi za pomocą narzędzia Redagowanie prostokątem.

Kontynuuj redagowanie innych części wygenerowanego dokumentu, a następnie wydrukuj go lub wyeksportuj do formatu PDF.

tip

Zapoznaj się ze stroną pomocy Lista wyrażeń regularnych, aby dowiedzieć się więcej o używaniu wyrażeń regularnych w LibreOffice.


Eksportowanie i importowanie celów

Kliknij przycisk Zapisz cele, aby zapisać wszystkie zdefiniowane cele w dokumencie jako plik JSON (JavaScript Object Notation).

Kliknij przycisk Załaduj cele, aby zaimportować i zastosować cele zdefiniowane w pliku JSON do innego dokumentu LibreOffice.

note

Cele automatycznego redagowania dokumentu są zapisywane wraz z dokumentem. Dzięki temu są one dostępne w dokumencie po jego zapisaniu i zamknięciu.


Prosimy o wsparcie!