Formant AciveX służący do wyświetlania dokumentów w programie Internet Explorer

W systemie Windows można obejrzeć dowolny dokument pakietu LibreOffice w oknie programu Microsoft Internet Explorer. Formant ActiveX można zainstalować za pomocą programu LibreOffice Setup.

Instalacja formantu ActiveX

 1. Zamknij LibreOffice i moduł szybkiego uruchamiania.

 2. Kliknij przycisk Start na pasku zadań systemu Windows. Wybierz Ustawienia.

 3. W Ustawieniach kliknij Aplikacje.

 4. Na liście Aplikacje i funkcje kliknij LibreOffice, a następnie kliknij Modyfikuj.

 5. W kreatorze instalacji wybierz Modyfikuj.

 6. Otwórz pozycję Komponenty opcjonalne, a następnie znajdź pozycję Formant ActiveX. Otwórz podmenu ikony i wybierz opcję instalacji tej funkcji.

 7. Kliknij Dalej i Instaluj.

Oglądanie dokumentów LibreOffice

 1. W programie Internet Explorer przejdź do strony zawierającej łącze np. do dokumentu LibreOffice Writer.

 2. Kliknij łącze by zobaczyć dokument w oknie programu Internet Explorer.

  Możesz również kliknąć łącze prawym klawiszem myszki i zapisać dokument na dysku twardym.

Edycja dokumentów LibreOffice

Kiedy w programie Internet Explorer jest wyświetlony dokument pakietu LibreOffice, użytkownik ma do dyspozycji pasek ikon związanych z trybem tylko do odczytu.

 1. Aby otworzyć kopię dokumentu w nowym oknie LibreOffice, kliknij ikonę Edycja pliku na pasku narzędzi dokumentu.

 2. Edycja kopii dokumentu.

Prosimy o wsparcie!