Włączanie i wyłączanie wskazówek rozszerzonych

Wskazówki rozszerzone zawierają krótkie opisy funkcji ikon, pól tekstowych lub poleceń menu. Są wyświetlane po umieszczeniu wskaźnika myszy na elemencie.

Aby włączyć lub wyłączyć wskazówki rozszerzone:

Aby tymczasowo włączyć wskazówki rozszerzone:

Please support us!