Dostępność w LibreOffice

Następujące funkcje dostępności są częścią LibreOffice:

note

Należy pamiętać, że obsługa ułatwień dostępu opiera się na technologii Java do komunikacji z narzędziami technologii asystujących. Oznacza to, że pierwsze uruchomienie programu może potrwać kilka sekund dłużej, ponieważ należy również uruchomić środowisko wykonawcze Java.


Prosimy o wsparcie!