Fontwork

Pasek Fontwork pojawia się po wybraniu obiektu fontwork.

Galeria Fontwork

Icon Fontwork Gallery

Opens the Fontwork Gallery where you can select another preview. Click OK to apply the new set of properties to your Fontwork object.

Kształt Fontwork

Icon Fontwork Shape

Otwiera pasek kształtów Fontwork. Kliknięcie wybranego kształtu powoduje jego zastosowanie do wszystkich zaznaczonych obiektów fontwork.

Fontwork - Jednakowa wysokość liter

Icon Fontwork Same Letter Height

Włącza wysokość liter zaznaczonych obiektów fontwork ze standardowej na taką samą dla wszystkich obiektów.

Wyrównanie Fontwork

Icon Fontwork Alignment

Otwiera okno wyrównania obiektów fontwork.

Kliknięcie powoduje zastosowanie wyrównania do zaznaczonych obiektów fontwork.

Fontwork - Odstępy pomiędzy znakami

Icon Fontwork Character Spacing

Select the character spacing values to apply to the Fontwork object.

Custom: Opens the Fontwork Character Spacing dialog where you can enter a new character spacing value.

Value: enter the Fontwork character spacing value.

Toggle Extrusion

Icon Toggle Extrusion

Switches the 3D effects on and off for the Fontwork objects.

Please support us!