Fontwork

Pasek Fontwork pojawia się po wybraniu obiektu fontwork.

Galeria Fontwork

Otwiera Galerię Fontwork, gdzie możliwe jest wybranie innego poglądu. Aby zastosować nowy zestaw właściwości dla obiektu fontwork, należy kliknąć przycisk OK.

Kształt Fontwork

Otwiera pasek kształtów Fontwork. Kliknięcie wybranego kształtu powoduje jego zastosowanie do wszystkich zaznaczonych obiektów fontwork.

Fontwork - Jednakowa wysokość liter

Włącza wysokość liter zaznaczonych obiektów fontwork ze standardowej na taką samą dla wszystkich obiektów.

Wyrównanie Fontwork

Otwiera okno wyrównania obiektów fontwork.

Kliknięcie powoduje zastosowanie wyrównania do zaznaczonych obiektów fontwork.

Fontwork - Odstępy pomiędzy znakami

Otwiera okno odstępów między znakami w obiekcie fontwork.

Kliknięcie powoduje zastosowanie odstępów między znakami do zaznaczonych obiektów fontwork.

Niestandardowe

Otwiera okno odstępów między znakami umożliwiające wprowadzenie nowej wartości odstępów.

Wartość

Wpisz nową wartość odległości między znakami Fontwork.

Kerning sąsiadujących znaków

Switches the kerning of character pairs on and off.

Please support us!