Fontwork

Pasek Fontwork pojawia się po wybraniu obiektu fontwork.

Fontwork – Galeria

Ikona galerii Fontwork

Otwiera galerię Fontwork, w której możesz wybrać inny podgląd. Kliknij OK, aby zastosować nowy zestaw właściwości do obiektu Fontwork.

Fontwork – Kształt

Ikona kształtów Fontwork

Otwiera pasek kształtów Fontwork. Kliknięcie wybranego kształtu powoduje jego zastosowanie do wszystkich zaznaczonych obiektów Fontwork.

Fontwork – Jednakowa wysokość liter

Ikona jednakowej wysokości liter Fontwork

Włącza wysokość liter zaznaczonych obiektów fontwork ze standardowej na taką samą dla wszystkich obiektów.

Fontwork – Wyrównanie

Ikona wyrównania Fontwork

Otwiera okno wyrównania obiektów fontwork.

Kliknięcie powoduje zastosowanie wyrównania do zaznaczonych obiektów Fontwork.

Fontwork – Odstępy pomiędzy znakami

Ikona odstępów między znakami Fontwork

Wybierz wartości odstępów między znakami, które chcesz zastosować do obiektu Fontwork.

Niestandardowe: otwiera okno dialogowe Fontwork - Odstępy pomiędzy znakami, w którym można wprowadzić nową wartość odstępu między znakami.

Wartość: wprowadź wartość odstępu między znakami Fontwork.

Przełącz perspektywę

Ikona przełączania perspektywy

Włącza i wyłącza efekty 3D dla obiektów Fontwork.

Prosimy o wsparcie!