Pasek wyszukiwania

Pasek narzędzi Znajdź może być użyty do szybkiego przeszukiwania zawartości dokumentów LibreOffice.

tip

Użyj skrótu + F, aby szybko otworzyć pasek narzędzi Znajdź.


Znajdź tekst

Wprowadź tekst, który ma być wyszukany w dokumencie. Naciśnij Enter, aby wykonać wyszukiwanie.

Znajdź poprzednie

Przesuwa kursor i wybiera poprzednie dopasowanie szukanego tekstu.

Ikona znajdowania poprzedniego

Ikona znajdowania poprzedniego

Znajdź następne

Przesuwa kursor i wybiera następne dopasowanie tekstu wyszukiwania.

Ikona znajdowania następnego

Ikona znajdowania następnego

Znajdź wszystkie

Wyróżnia wszystkie dopasowania w dokumencie.

Uwzględnij wielkość liter

Wybierz tę opcję, aby przeprowadzić wyszukiwanie z uwzględnieniem wielkości liter.

Znajdź i zamień

Otwiera okno dialogowe Znajdź i zamień, które udostępnia więcej opcji wyszukiwania dokumentu.

Ikona znajdowania i zamieniania

Ikona znajdowania i zamieniania

Prosimy o wsparcie!