Kreator tabeli

Kreator tabeli pomaga w tworzeniu tabeli bazy danych.

Kreator tabeli - Wybierz scenariusz tabeli

Jako bazę do tworzenia własnej tabeli należy wybrać pola z przedstawionych przykładowych tabel.

Kreator tabeli - Określ formatowanie typu

Zawiera informacje dotyczące wybranych pól.

Kreator tabeli - Określ klucz główny

Określa pole w tabeli, które ma służyć jako klucz główny.

Kreator tabeli - Utwórz tabelę

Wprowadź nazwę tabeli i określ, czy po zakończeniu działania kreatora chcesz dalej modyfikować tę tabelę.

Wstecz

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

Dalej

Kliknij przycisk Dalej, a kreator zastosuje bieżące ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym i przejdzie do kolejnego etapu. Jeżeli wykonujesz czynności ostatniego etapu kreatora, przycisk zmieni nazwę na Utwórz.

Zakończ

Wprowadza wszystkie zmiany i zamyka kreatora.

Anuluj

Kliknięcie przycisku Anuluj zamyka okno dialogowe bez zapisania wprowadzonych zmian.

Kreator kwerendy - Wybór pól

Please support us!