Properties

Okno Właściwości programu Konstruktor raportu zawsze wyświetla właściwości obiektu aktualnie zaznaczonego w widoku Budowania raportu.

tip

Press Shift-F1 and point with the mouse at an input box to see a help text for this input box.


Po pierwszym uruchomieniu programu Konstruktor raportu, okno Właściwości wyświetla kartę Dane dla całego raportu.

Wybierz tabelę z listy Zawartość, a następnie naciśnij klawisz Tab lub kliknij poza polem wprowadzania danych, aby z niego wyjść.

The Add fields to report window is shown automatically when you have selected a table in the Contents box and leave that box. You can also click the Add Field icon on the toolbar, or choose View - Add Field.

Karta Ogólne może być wykorzystana m.in. do zmiany nazwy raportu i do wyłączenia obszarów główki lub stopki strony.

tip

Aby wyświetlić stronę karty Dane lub Ogólne dla całego raportu, wybierz Edytuj - Wybierz wszystko - Wybierz Raport.


Po kliknięciu obszaru główki lub stopki strony, jeśli nie został wybrany żaden obiekt, zostanie wyświetlona karta Ogólne dla tego obszaru.

Można określić niektóre właściwości wyglądu danego obszaru.

Jeżeli wyrażenie warunkowe wydruku przyjmie wartość PRAWDA, wybrany obiekt zostanie wydrukowany.

Po kliknięciu obszaru Szczegóły bez wybrania żadnego obiektu zostanie wyświetlona karta Ogólne dla tego obszaru.

Można określić właściwości, aby precyzyjnie określić sposób drukowania rekordów.

Wstaw pola danych do obszaru Szczegóły lub wstaw pozostałe pola kontrolne do dowolnego obszaru. Po zaznaczeniu wstawionego pola możliwe jest ustawienie właściwości w oknie Właściwości.

W przypadku pola Etykieta można zmienić wyświetlany tekst w polu wprowadzania danych.

W przypadku obrazu można wybrać, czy obraz ma być wstawiony jako łącze do pliku czy tylko jako obiekt osadzony w pliku bazy. Opcja osadzenia zwiększa rozmiar pliku bazy, natomiast przy wyborze opcji łącza zmniejsza się możliwość przeniesienia bazy na inne komputery.

Na karcie Ogólne dla pola danych można ustawić m.in. właściwości opcji Formatowanie.

Na karcie Dane można zmienić zawartość danych, które mają być widoczne.

Please support us!