Numery stron

Okno dialogowe Numery stron programuKonstruktor raportu można otworzyć, wybierając opcje Wstaw – Numery stron.

Ikona wskazówki

Naciśnij klawisze Shift-F1 i przesuń wskaźnik myszy na pole wprowadzania danych, aby wyświetlić tekst pomocy dla tego pola.


Po kliknięciu przycisku OK zostanie wstawione pole danych dla numeru strony. Jeżeli obszar główki lub strony nie istnieje, zostanie utworzony odpowiedni obszar.

Można kliknąć pole danych i przenieść je w inne miejsce w ramach tego samego obszaru lub przeprowadzić edycję właściwości w oknie Właściwości.

Please support us!