Data i godzina

Okno dialogowe Data i godzina programuKonstruktor raportu można otworzyć, wybierając polecenia Wstaw – Data i godzina.

Ikona wskazówki

Naciśnij klawisze Shift-F1 i przesuń wskaźnik myszy na pole wprowadzania danych, aby wyświetlić tekst pomocy dla tego pola.


Włącz opcję Dołącz datę, aby wstawić pole daty do aktywnego obszaru raportu. Pole daty pokazuje bieżącą datę w momencie uruchomienia raportu.

Włącz opcję Dołącz godzinę, aby wstawić pole godziny do aktywnego obszaru raportu. Pole godziny pokazuje bieżącą godzinę w momencie uruchomienia raportu.

Potwierdź wstawienie pola, klikając przycisk OK.

Można kliknąć pole daty lub godziny i przenieść je w inne miejsce w ramach tego samego obszaru lub przeprowadzić edycję właściwości w oknie Właściwości.

Please support us!