Kreator kwerendy - Warunki grupowania

Określa warunki zgrupowania zapytania. Źródło danych musi obsługiwać instrukcję SQL 'Group by clauses', aby włączyć tę stronę Kreatora.

Dopasuj do wszystkich poniższych

Wybierz tę opcję, aby wyniki kwerendy zostały pogrupowane z zastosowaniem wszystkich warunków (operator logiczny AND).

Dopasuj do jednego z poniższych

Wybierz tę opcję, aby wyniki kwerendy zostały pogrupowane z zastosowaniem dowolnego warunku (operator logiczny OR).

Nazwa pola

Pozwala określić nazwę pola, które ma zostać uwzględnione w warunku grupowania.

Warunek

Określa warunek grupowania.

Wartość

Określa wartość warunku grupowania.

Kreator kwerendy - Aliasy

Please support us!