Kreator kwerendy - Warunki przeszukiwania

Określa warunki przeszukiwania, na podstawie których kwerenda ma zostać przefiltrowana.

Dopasuj do wszystkich poniższych

Określa, że wyniki kwerendy mają zostać przefiltrowane z zastosowaniem wszystkich warunków (operator logiczny AND).

Dopasuj do jednego z poniższych

Określa, że wyniki kwerendy mają zostać przefiltrowane z zastosowaniem dowolnego warunku (operator logiczny OR).

Pole

Określa nazwę pola, które ma zostać uwzględnione w warunku filtru.

Warunek

Określa warunek dla filtru.

Wartość

Określa wartość warunku filtru.

Kreator kwerendy - Szczegóły lub skrót

Please support us!