Kreator kwerend - Kolejność sortowania

Określa porządek sortowania rekordów zwracanych w wyniku wykonania kwerendy.

Sortuj wg

Określa pole, według którego wyniki utworzonej kwerendy mają być sortowane.

Rosnąco

Wybranie tej opcji powoduje, że dane są sortowane alfabetycznie lub numerycznie, w porządku rosnącym.

Malejąco

Wybranie tej opcji powoduje, że dane są sortowane alfabetycznie lub numerycznie, w porządku malejącym.

następnie według

Określa dodatkowe pola, według których wyniki utworzonej kwerendy mają być sortowane, jeśli w poprzednim sortowaniu występują takie same pola.

Kreator kwerendy - Warunki przeszukiwania

Please support us!