Kreator kwerendy

Kreator kwerendy wspomaga tworzenie kwerendy bazy danych. Zapisana kwerenda może zostać potem wywołana za pomocą interfejsu graficznego lub automatycznie wygenerowanego polecenie języka SQL.

Kreator kwerendy - Wybór pól

Określa tabelę, dla której ma zostać utworzona kwerenda oraz pola, które mają zostać uwzględnione w kwerendzie.

Kreator kwerend - Kolejność sortowania

Określa porządek sortowania rekordów zwracanych w wyniku wykonania kwerendy.

Kreator kwerendy - Warunki przeszukiwania

Określa warunki przeszukiwania, na podstawie których kwerenda ma zostać przefiltrowana.

Kreator kwerendy - Szczegóły lub skrót

Określa, czy mają być wyświetlane wszystkie rekordy kwerendy, czy tylko wyniki działania funkcji agregujących.

Ta strona jest wyświetlana tylko w przypadku, gdy w kwerendzie występują pola numeryczne umożliwiające stosowanie funkcji agregujących.

Kreator kwerendy - Grupowanie

Określa, czy zgrupować zapytanie. Źródło danych musi obsługiwać instrukcję SQL 'Group by clauses', aby włączyć tę stronę Kreatora.

Kreator kwerendy - Warunki grupowania

Określa warunki zgrupowania zapytania. Źródło danych musi obsługiwać instrukcję SQL 'Group by clauses', aby włączyć tę stronę Kreatora.

Kreator kwerendy - Aliasy

Przypisuje aliasy nazwom pól. Aliasy są opcjonalnymi nazwami, które mogą ułatwić rozpoznawanie pól. Są one wyświetlane zamiast nazw pól. Alias można na przykład zastosować w przypadku, gdy pola z różnych tabel noszą takie same nazwy.

Kreator kwerendy - Przegląd

Wprowadź nazwę kwerendy i określ, czy po zakończeniu działania kreatora chcesz wyświetlić, czy dalej modyfikować tę kwerendę.

Wstecz

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

Dalej

Kliknij przycisk Dalej, a kreator zastosuje bieżące ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym i przejdzie do kolejnego etapu. Jeżeli wykonujesz czynności ostatniego etapu kreatora, przycisk zmieni nazwę na Utwórz.

Zakończ

Wprowadza wszystkie zmiany i zamyka kreatora.

Anuluj

Kliknięcie przycisku Anuluj zamyka okno dialogowe bez zapisania wprowadzonych zmian.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe i odrzuca wszystkie zmiany.

Kreator kwerendy - Wybór pól

Please support us!