Wymagana nazwa użytkownika i hasło

Nazwa użytkownika

Określa nazwę użytkownika wymaganą do połączenia ze źródłem danych.

Hasło

Określa hasło wymagane do połączenia ze źródłem danych.

Zapamiętaj hasło do końca sesji

Powoduje, że przy ponownym połączeniu z tym samym źródłem danych w ramach bieżącej sesji LibreOffice nie jest wyświetlane okno dialogowe z pytaniem o nazwę użytkownika i hasło.

Please support us!