Wstaw

The Insert menu of a database window.

Formularz

Otwiera nowy dokument tekstowy w trybie formularza.

Raport

Uruchamia Konstruktora raportu wybranej tabeli, widoku lub kwerendy.

Kwerenda (widok projektu)

Otwiera nową kwerendę w trybie projektu.

Kwerenda (tryb SQL)

Otwiera nową kwerendę w trybie SQL.

Projekt tabeli

Otwiera widok projektu tabeli.

Projekt widoku

Otwiera nowy widok w trybie projektu.

Widok (prosty)

Otwiera nowy widok w trybie SQL.

Folder

Otwiera okno dialogowe, za pomocą którego w pliku bazy danych można zapisać nowy folder.

Please support us!