Plik

Menu Plik w oknie bazy danych. Widoczne są tylko pozycje odpowiednie dla określonych baz danych.

Zapisz

Saves the current database file, query, form or report. For the database file, you see the file save dialog. For the other objects, you see the Save dialog.

Zapisz jako

Saves the current database file with another name. In the file save dialog, select a path and file name to save.

Eksportuj

Exports the selected report or form to a text document. A dynamic report is exported as a copy of the database contents at the time of export.

Wyślij

Opens a submenu.

Dokument e-mailem

Opens the default e-mail application to send a new e-mail. The current database file is appended as an attachment. You can enter the subject, the recipients and a mail body.

Raport jako e-mail

Otwiera domyślną aplikację e-mail i umożliwia wysłanie nowej wiadomości e-mail. Wybrany raport zostaje dołączony do wiadomości w postaci załącznika. Użytkownik może wprowadzić temat, adresata i treść wiadomości. Raport dynamiczny jest eksportowany jako kopia zawartości bazy danych (aktualna z chwilą wykonania eksportu).

Raport do dokumentu tekstowego

Eksportuje zaznaczony raport do dokumentu tekstowego. Raport dynamiczny jest eksportowany jako kopia zawartości bazy danych (aktualna z chwilą wykonania eksportu).

Please support us!