Skonfiguruj połączenie z arkuszami kalkulacyjnymi

Lokalizacja i nazwa pliku

Określa ścieżkę i nazwę pliku arkusza kalkulacyjnego.

Przeglądaj

Kliknięcie tego przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego umożliwiającego wybranie pliku.

Wymagane hasło

Określa, że użytkownik uzyskujący dostęp do dokumentu bazy musi podawać hasło.

Kreator bazy danych

Please support us!