Połączenie z bazą danych Oracle

Określa opcje dostępu do bazy danych Oracle.

Baza danych Oracle

Za pomocą sterownika JDBC można uzyskać dostęp do bazy danych Oracle z systemów Solaris i Linux. Aby uzyskać dostęp z systemu Windows, należy użyć sterownika ODBC.

Nazwa bazy danych Oracle

Enter the name of the Oracle database. Ask your database administrator for the correct name.

URL serwera

Enter the URL for the database server. This is the name of the machine that runs the Oracle database. You can also replace hostname with the IP address of the server.

Numer portu

Enter the port number for the database server. Ask your database administrator for the correct port address.

Klasa sterownika Oracle JDBC

Enter the name of the JDBC driver.

Sprawdź klasę

Testuje bieżące ustawienia połączenia.

Uwierzytelnianie

Kreator bazy danych

Please support us!