Połączenie ODBC

Określa ustawienia dotyczące baz danychODBC.

Aby w tabeli bazy danych w pakiecie LibreOffice można było dokonać edycji rekordu lub dodać nowy rekord, tabela musi mieć jednoznaczne pole indeksu.

Na platformach Solaris i Linux zamiast sterownika ODBC można użyć sterownika JDBC. Informacje o implementacji ODBC w systemach Solaris i Linux znajdują się na stronie http://www.unixodbc.org.

Aby nawiązać połączenie z bazą danych Microsoft Access w systemie Windows, zamiast sterownika ODBC należy użyć interfejsu baz danych ADO lub Access.

Ikona notatki

W pakiecie LibreOffice obsługiwany jest tylko standard ODBC 3.


Nazwa bazy danych ODBC

Określa ścieżkę dostępu do pliku bazy danych.

Przeglądaj

Otwiera okno dialogowe umożliwiające wybranie źródła danych ODBC.

Wybierz źródło danych

Wybierz źródło danych, z którym chcesz nawiązać połączenie przez ODBC. Następnie kliknij przycisk OK.

Uwierzytelnianie

Kreator bazy danych

Please support us!