MariaDB and MySQL Connection

Specifies the options for MariaDB and MySQL databases.

Direct Connection for MariaDB and MySQL databases

Database name

Enter the name of the MariaDB or MySQL database. Ask your database administrator for the correct name.

Server URL

Enter the URL for the database server. This is the name of the machine that runs the MariaDB or MySQL database. You can also replace hostname with the IP address of the server.

Port number

Enter the port number for the database server. Ask your database administrator for the correct port address. The default port number for MySQL or MariaDB databases is 3306.

Połącz używając ODBC (Open Database Connectivity)

Umożliwia połączenie z istniejącym źródłem danych ODBC ustanowionym na poziomie systemowym.

Połącz używając JDBC (Java Database Connectivity)

Umożliwia połączenie z istniejącym źródłem danych JDBC ustanowionym na poziomie systemowym.

Zawartość następnej strony kreatora zależy od tego, czy wybrano opcję ODBC, czy JDBC:

Połączenie ODBC

Połączenie JDBC

Uwierzytelnianie

Kreator bazy danych

Please support us!