Połączenie LDAP

Określa ustawienia importowania bazy danych ze źródła LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Ta strona jest dostępna tylko w przypadku, gdy jako bazę adresową zarejestrowano serwer LDAP.

URL serwera

Określa nazwę serwera LDAP w formacie "ldap.serwer.com".

Podstawowa DN

Określa punkt początkowy wyszukiwania w bazie LDAP, np. "dc=com".

Numer portu

Określa numer portu serwera LDAP, zazwyczaj 389.

Użyj bezpiecznego połączenia(SSL)

Tworzy bezpieczne połączenie z serwerem LDAP przez protokół Secure Sockets Layer (SSL). Domyślnie połączenie SSL jest nawiązywane na porcie 636, a zwykłe - na porcie 389.

Please support us!