Połączenie JDBC

Określa opcje dostępu do bazy danych JDBC.

Przykłady JDBC

Za pomocą klasy sterownika JDBC można uzyskać dostęp do bazy danych JDBC z pakietu LibreOffice. Klasa sterownika jest dostarczana przez producenta bazy danych. Przykładami baz danych JDBC są Oracle i MySQL.

Ikona notatki

The driver classes must be added to LibreOffice in - LibreOffice - Advanced.


Baza danych Oracle

Za pomocą sterownika JDBC można uzyskać dostęp do bazy danych Oracle z systemów Solaris i Linux. Aby uzyskać dostęp z systemu Windows, należy użyć sterownika ODBC.

W polu Adres URL źródła danych należy wpisać lokalizację serwera baz danych Oracle. Składnia adresu zależy od typu bazy danych. Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji dołączonej do sterownika JDBC.

W przypadku bazy danych Oracle składnia adresu URL jest następująca:

oracle:thin:@nazwahosta:port:nazwa_bazy_danych

Baza danych MySQL

Sterownik do obsługi bazy danych MySQL można pobrać ze strony MySQL.

Składnia bazy danych MySQL:

mysql://nazwahosta:port/nazwa_bazy_danych

Adres URL źródła danych

Enter the URL for the database. For example, for the MySQL JDBC driver, enter "mysql://<Servername>/<name of the database>". For more information on the JDBC driver, consult the documentation that came with the driver.

Klasa sterownika JDBC

Wprowadź nazwę sterownika JDBC.

Ikona ostrzeżenia

Before you can use a JDBC driver, you need to add its class path. Choose - LibreOffice - Advanced, and click the Class Path button. After you add the path information, restart LibreOffice.


Sprawdź klasę

Testuje bieżące ustawienia połączenia.

Uwierzytelnianie

Kreator bazy danych

Please support us!