Połączenie z bazą Microsoft Access

Określa ustawienia importowania bazy danych w formacie Microsoft Access 2007.

See also the English Wiki page https://wiki.documentfoundation.org/MSA-Base_Faq.

Plik bazy danych Microsoft Access

Określa ścieżkę dostępu do pliku bazy danych.

Przeglądaj

Kliknięcie tego przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego umożliwiającego wybranie pliku.

Kreator bazy danych

Please support us!