Kolejne kroki

Użytkownik określa, czy chce zarejestrować bazę danych, otworzyć bazę do edycji, czy wstawić nową tabelę.

Tak, zarejestruj bazę danych

Wybranie tej opcji powoduje zarejestrowanie bazy danych w bieżącej instalacji pakietu LibreOffice. Po zarejestrowaniu baza jest widoczna w oknie Widok - Źródła danych. Zarejestruj bazę danych, aby móc wstawiać pola baz danych w dokumencie (Wstaw - Pole - Więcej pól) lub w korespondencji seryjnej.

Nie, nie rejestruj bazy danych

Wybranie tej opcji powoduje, że informacje dotyczące bazy są zapisane wyłącznie w utworzonym pliku bazy.

Otwórz bazę danych do edycji

Wybranie tej opcji powoduje wyświetlenie pliku bazy danych, gdzie można dokonać edycji jej struktury.

Utwórz tabele przy pomocy kreatora

Wybranie tej opcji powoduje uruchomienie Kreatora tabeli. Kreator jest uruchamiany po zakończeniu działania Kreatora bazy danych.

Kreator bazy danych

Please support us!