Wybierz bazę danych

Creates a new database or connects to an existing database.

Utwórz nową bazę danych

Tworzy nową bazę danych. W przypadku wybrania tej opcji zostaje wykorzystany mechanizm bazy danych HSQL i stosowane są ustawienia domyślne. Następnie jest wyświetlana ostatnia strona kreatora.

Zewnętrzna strona sieci Web dotycząca rozwiązania HSQL.

Otwórz istniejący plik bazy danych

Otwiera plik bazy danych z listy ostatnio używanych plików lub za pomocą okna dialogowego wyboru pliku.

Ostatnio używane

Umożliwia wybranie pliku bazy danych do otwarcia z listy niedawno używanych plików. Aby od razu otworzyć plik i zakończyć działanie kreatora, należy kliknąć przycisk Zakończ.

Otwórz

Otwiera okno dialogowe wyboru plików, za pomocą którego można wybrać plik bazy danych. Aby od razu otworzyć plik i zakończyć działanie kreatora, w oknie dialogowym wyboru pliku należy kliknąć przycisk Otwórz lub OK.

Połącz z istniejącą bazą danych

Tworzy dokument bazy danych dla istniejącego połączenia z bazą.

Typ bazy danych

Określa typ bazy danych dla istniejącego połączenia z bazą.

note

Typy baz Outlook, Evolution, Książka adresów KDE i Mozilla nie wymagają podawania dodatkowych informacji. W przypadku innych typów, kreator wyświetla dodatkowe strony, na których można podać wymagane informacje.


Następną stroną kreatora jest jedna z następujących:

Kolejne kroki

Użytkownik określa, czy chce zarejestrować bazę danych, otworzyć bazę do edycji, czy wstawić nową tabelę.

Skonfiguruj połączenie z plikiem tekstowym

Skonfiguruj połączenie Microsoft Access 2007

Skonfiguruj połączenie LDAP

Skonfiguruj połączenie ADO

Skonfiguruj połączenie JDBC

Skonfiguruj połączenie z bazą danych Oracle

MariaDB and MySQL Connection

Ustawienia ODBC

Skonfiguruj połączenie z arkuszami kalkulacyjnymi

Please support us!