Kreator bazy danych

Kreator bazy danych tworzy plik bazy danych zawierający informacje o bazie danych.

W zależności od typu operacji i bazy danych Kreator bazy danych może obejmować różną liczbę kroków.

Wybierz bazę danych

Creates a new database or connects to an existing database.

Kolejne kroki

Użytkownik określa, czy chce zarejestrować bazę danych, otworzyć bazę do edycji, czy wstawić nową tabelę.

Skonfiguruj połączenie z plikiem tekstowym

Skonfiguruj połączenie LDAP

Skonfiguruj połączenie dBASE

Skonfiguruj połączenie JDBC

Skonfiguruj połączenie z bazą danych Oracle

MariaDB and MySQL Connection

Ustawienia ODBC

Skonfiguruj połączenie z arkuszami kalkulacyjnymi

Anuluj

Kliknięcie przycisku Anuluj zamyka okno dialogowe bez zapisania wprowadzonych zmian.

Wstecz

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

Dalej

Kliknij przycisk Dalej, a kreator zastosuje bieżące ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym i przejdzie do kolejnego etapu. Jeżeli wykonujesz czynności ostatniego etapu kreatora, przycisk zmieni nazwę na Utwórz.

Please support us!