Właściwości zaawansowane

Określa podstawowe opcje bazy danych.

Aby wykonać tę operację...

W oknie pliku bazy danych wybierz Edycja - Baza danych - Właściwości - - karta Właściwości zaawansowane


Dostępność następujących kontroli zależy od typu bazy danych:

Ścieżka do plików dBASE

Określa ścieżkę do katalogu zawierającego pliki dBASE.

Ikona ostrzeżenia

Należy upewnić się, że rozszerzenie nazwy plików dBASE *.dbf jest pisane małymi literami.


Przeglądaj

Otwiera okno dialogowe, w którym można wybrać plik lub katalog.

Sprawdź

Testuje bieżące ustawienia połączenia z bazą danych.

Ścieżka do plików tekstowych

Określa ścieżkę dostępu do plików tekstowych bazy danych.

Ścieżka do arkusza kalkulacyjnego

Określa ścieżkę do arkusza kalkulacyjnego, który ma zostać wykorzystany jako baza danych.

Nazwa źródła danych ODBC obecnego w systemie

Określa nazwę źródła danych ODBC.

Nazwa użytkownika

Określa nazwę użytkownika bazy danych.

Wymagane hasło

Zaznaczenie opcji spowoduje, że przy próbie dostępu do bazy danych użytkownik będzie proszony o podanie hasła.

Nazwa bazy danych

Określa nazwę bazy danych.

Nazwa bazy danych MySQL

Określa nazwę bazy danych MySQL, którą ma zostać wykorzystana jako źródło danych.

Nazwa bazy danych Oracle

Określa nazwę bazy danych Oracle, którą ma zostać wykorzystana jako źródło danych.

Plik bazy danych Microsoft Access

Określa nazwę pliku bazy danych Microsoft Access, którą ma zostać wykorzystana jako źródło danych.

Nazwa hosta

Określa nazwę hosta dla źródła danych LDAP.

Adres URL źródła danych

Określa lokalizację źródła danych JDBC jako adres URL.

Klasa sterownika JDBC

Określa nazwę klasy sterownika JDBC, która zapewnia połączenie ze źródłem danych.

Sprawdź klasę

Testuje połączenie z bazą danych przez klasę sterownika JDBC.

Wybierz bazę danych

Wybierz bazę danych z listy lub kliknij przycisk Utwórz, aby utworzyć nową bazę danych.

Please support us!