Właściwości zaawansowane

Określa zaawansowane właściwości bazy danych.

Aby wykonać tę operację...

W oknie pliku bazy danych wybierz Edycja - Baza danych - Właściwości - - karta Właściwości zaawansowane


Wartości wygenerowane

Określa opcje automatycznego generowania wartości nowych rekordów.

Obsługa danych

Określa sposób traktowania danych w bazie danych.

Please support us!