Wykonaj polecenie SQL

Otwiera okno dialogowe, w którym można wpisać polecenie SQL służące do administrowania bazą danych.

Aby wykonać tę operację...

In a database file window, choose Tools - SQL.


Wykonywanie poleceń SQL

W tym oknie dialogowym można wpisywać tylko polecenia administracyjne, np. Grant, Create Table lub Drop Table, a nie instrukcje filtrujące. Dozwolone polecenia zależą od źródła danych, na przykład baza dBASE obsługuje tylko niektóre z wymienionych tutaj poleceń SQL.

Ikona notatki

To run an SQL query for filtering data in the database, use the Query Design View.


Polecenie do wykonania

Wprowadź polecenie administracyjne SQL, które chcesz wykonać.

Na przykład dla źródła danych "Bibliografia" można wprowadzić następujące polecenie SQL:

SELECT "Adres" FROM "biblio" "biblio"

Więcej informacji na temat poleceń SQL można znaleźć w dokumentacji dołączonej do bazy danych.

Poprzednie polecenie

Wyświetla wcześniej wykonywane polecenia SQL. Aby ponownie wykonać ponownie, należy je kliknąć, a następnie kliknąć przycisk Wykonaj.

Stan

Wyświetla wyniki (w tym błędy) wykonanego polecenia SQL.

Wykonaj

Wykonuje polecenie wprowadzone w polu Polecenie do wykonania.

Zamknij

Zamyka okno dialogowe.

Please support us!