Wykonaj polecenie SQL

Otwiera okno dialogowe, w którym można wpisać polecenie SQL służące do administrowania bazą danych.

Aby wykonać tę operację...

In a database file window, choose Tools - SQL.


Wykonywanie poleceń SQL

W tym oknie dialogowym można wpisywać tylko polecenia administracyjne, np. Grant, Create Table lub Drop Table, a nie instrukcje filtrujące. Dozwolone polecenia zależą od źródła danych, na przykład baza dBASE obsługuje tylko niektóre z wymienionych tutaj poleceń SQL.

Ikona notatki

Aby wykonać kwerendę SQL w celu przefiltrowanie danych w bazie, należy skorzystać z okna dialogowego Projekt kwerendy.


Polecenie do wykonania

Wprowadź polecenie administracyjne SQL, które chcesz wykonać.

Na przykład dla źródła danych "Bibliografia" można wprowadzić następujące polecenie SQL:

SELECT "Adres" FROM "biblio" "biblio"

Więcej informacji na temat poleceń SQL można znaleźć w dokumentacji dołączonej do bazy danych.

Poprzednie polecenie

Wyświetla wcześniej wykonywane polecenia SQL. Aby ponownie wykonać ponownie, należy je kliknąć, a następnie kliknąć przycisk Wykonaj.

Stan

Wyświetla wyniki (w tym błędy) wykonanego polecenia SQL.

Wykonaj

Wykonuje polecenie wprowadzone w polu Polecenie do wykonania.

Zamknij

Zamyka okno dialogowe.

Please support us!