Ogólne

Jeśli tabelę bazy danych tworzy administrator, na tej zakładce może określić prawa dostępu dla użytkowników oraz dokonać edycji danych lub struktury tabeli.

Za pomocą zakładki Ogólne administrator może sprawdzić prawa dostępu do wybranej tabeli.

Nazwa tabeli

Wyświetla nazwę zaznaczonej tabeli bazy danych.

Typ

Wyświetla typ bazy danych.

Lokalizacja

Wyświetla kompletną ścieżkę dostępu do tabeli bazy danych.

Odczytaj dane

Umożliwia odczytanie danych przez użytkownika.

Wstaw dane

Umożliwia użytkownikowi wstawienie danych.

Zmień dane

Umożliwia użytkownikowi zmianę danych.

Usuń dane

Umożliwia użytkownikowi usunięcie danych.

Zmień strukturę tabeli

Umożliwia użytkownikowi zmianę strukturę tabeli.

Definicja

Umożliwia użytkownikowi usunięcie struktury tabeli.

Modyfikuj odwołania

Umożliwia użytkownikowi zmodyfikowanie odwołania, np. wprowadzenie nowych lub usunięcie dotychczasowych relacji między tabelami.

Please support us!