Formatowanie typu

W eksploratorze źródła danych tabelę można skopiować, przenosząc ją i upuszczając w kontenerze tabeli. Okno dialogowe Formatowanie typu stanowi trzecią część okna Kopiuj tabelę.

Pole listy

Wyświetla pola danych, które zostaną dołączone do skopiowanej tabeli.

Informacja o kolumnach

Nazwa pola

Displays the name of the selected data field. If you want, you can enter a new name.

Typ pola

Select a field type.

Długość

Enter the number of characters for the data field.

Miejsca dziesiętne

Enter the number of decimal places for the data field. This option is only available for numerical or decimal data fields.

Wartość domyślna

Select the default value for a Yes/No field.

Automatyczne rozpoznawanie typu

Pakiet LibreOffice może automatycznie rozpoznawać zawartość pól podczas kopiowania tabel bazy danych metodą "przeciągnij i upuść".

(maks.) wierszy

Określa liczbę wierszy uwzględnianych podczas automatycznego rozpoznawania typu.

Automatycznie

Włącza automatyczne rozpoznawanie typu.

Please support us!