Zastosuj kolumny

W eksploratorze źródła danych tabelę można skopiować, przenosząc ją i upuszczając w kontenerze tabeli. Okno dialogowe Zastosuj kolumny stanowi drugą część okna Kopiuj tabelę.

Istniejące kolumny

Lewe pole listy

Zawiera dostępne pola danych, które można umieścić w kopiowanej tabeli. Aby skopiować pole danych, kliknij jego nazwę, a następnie przycisk >. Aby skopiować wszystkie pola, kliknij przycisk >>.

Prawe pole listy

Zawiera pola, które mają się znaleźć w skopiowanej tabeli.

Przyciski

Adds or removes the selected field (> or < button) or all of the fields (<< or >> button).

Następna strona

Please support us!