Relacje

To polecenie otwiera okno Projekt relacji, w którym można zdefiniować relacje między różnymi tabelami bazy danych.

W tym miejscu, za pomocą wspólnych pól danych, można powiązać różne tabele bieżącej bazy danych. Aby utworzyć relację, należy kliknąć ikonę Nowa relacja lub utworzyć relację metodą "przeciągnij i upuść".

Aby wykonać tę operację...

In a database file window, choose Tools - Relationships.


Ikona notatki

Ta funkcja jest dostępna tylko w relacyjnych bazach danych.


When you choose Tools - Relationships, a window opens in which all the existing relationships between the tables of the current database are shown. If no relationships have been defined, or if you want to relate other tables of the database to each other, then click on the Add Tables icon. The Add Tables dialog opens in which you can select the tables with which to create a relation.

Add Table Icon

Wstaw tabele

Ikona notatki

Podczas gdy okno Projekt relacji jest otwarte, wybranych tabel nie można modyfikować, nawet w trybie projektu tabeli. To daje pewność, że podczas tworzenia relacji między tabelami nie zostaną wprowadzone zmiany w tabelach.


The selected tables are shown in the top area of the relation design view. You can close a table window through the context menu or with the Delete key.

Przenoszenie i zmiana wielkości tabeli

Rozmiar tabeli można zmienić; tabele można także układać odpowiednio do wymagań. Aby przenieść tabelę, przeciągnij górną jej krawędź w żądane miejsce. Aby zwiększyć lub zmniejszyć rozmiar w jakim jest wyświetlana tabela, umieść kursor myszy na krawędzi lub rogu tabeli i przeciągnij do żądanego rozmiaru.

Primary key and foreign keys

If you want to define a relation among the various tables, you should enter a primary key that uniquely identifies a data field of an existing table. You can refer to the primary key from other tables to access the data of this table. All data fields referring to this primary key will be identified as a foreign key.

Wszystkie pola danych odwołujące się do klucza głównego są wyświetlane w oknie tabeli jako pola z małym symbolem klucza.

Definiowanie relacji

All existing relations are shown in the relations windows by a line that connects the primary and foreign key fields. You can add a relation by using drag-and-drop to drop the field of one table onto the field of the other table. A relation is removed again by selecting it and pressing the Delete key.

Ewentualnie można kliknąć ikonę Nowa relacja w górnej części pola relacji i zdefiniować relację między dwiema tabelami w oknie Relacje.

New Relation Icon

Nowa relacja

Ikona ostrzeżenia

If you use LibreOffice as the front-end for a relational database, the creation and deletion of relationships is not placed in an intermediate memory by LibreOffice, but is forwarded directly to the database.


Dwukrotne kliknięcie linii łączącej umożliwia określenie pewnych właściwości takiej relacji. Otwierane jest okno dialogowe Relacje.

Please support us!