Projekt tabeli

In the Table Design window you define new tables or edit the structure of an existing table.

Aby wykonać tę operację...

In a database file window, click the Tables icon. Choose Insert - Table Design or Edit - Edit.


Bazy danych - przegląd

Projekt tabeli

W tym oknie jest dostępny oddzielny pasek menu. Można tam znaleźć następujące nowe polecenie: Projekt indeksu

Obszar definicji tabeli

W tym miejscu można zdefiniować strukturę tabeli.

Nazwa pola

Specifies the name of the data field. The database engine may impose restrictions on the length of the table name, and the use of special characters and spaces within the table name.

Typ pola

Specifies the field type. The available field types are limited by the database engine being used.

Opis

Specifies an optional description for each field.

Dla nagłówków wierszy menu kontekstowe zawiera następujące polecenia:

Wytnij

Wycina zaznaczone wiersze i umieszcza je w schowku.

Kopiuj

Kopiuje zaznaczony wiersz do schowka.

Wklej

Wkleja zawartość schowka.

Usuń

Usuwa zaznaczone wiersze

Wstaw wiersze

Inserts an empty row above the current row, if the table has not been saved. Inserts an empty row at the end of the table if the table has already been saved.

Klucz główny

If this command has a check mark, the data field is defined as a primary key. By clicking the command you activate/deactivate the primary key definition of the field. The command is only visible if the data source supports primary keys.

Właściwości pola

Definiuje właściwości wybranego pola.

Długość

Specifies the maximum number of characters allowed for data entry of the corresponding data field including any spaces or special characters.

Miejsca dziesiętne

Określa liczbę miejsc po przecinku dla pól numerycznych lub dziesiętnych.

Wartość domyślna

Określa wartość domyślną, jaka ma być wstawiana do nowych rekordów.

Format

Displays the format code to assign to the field value that you can select with the ... button.

...

Ten przycisk otwiera okno Format pola.

Obszar pomocy

Displays a help string or hint defined by the database designer for the given field.

Please support us!