Menu kontekstowe tabeli

The context menu of the table container offers various functions that apply to all database tables. To edit a particular table within the database, select the corresponding table and open its context menu.

Aby wykonać tę operację...

In a database file window, click the Tables icon.


Ikona notatki

Depending on the context, it is possible that not all the functions for your current database will be listed in the context menus. For example, the Relationships command for defining relationships between various tables is only available with relational databases.


W zależności od wykorzystywanego systemu baz danych menu kontekstowe może zawierać następujące pozycje:

Otwórz

Polecenie Otwórz powoduje otwarcie zaznaczonego obiektu jako nowego zadania.

Jeśli tabela jest otwarta, są dostępne funkcje edycji danych.

Relacje

To polecenie otwiera okno Projekt relacji, w którym można zdefiniować relacje między różnymi tabelami bazy danych.

Utwórz łącze

To polecenie jest dostępne po zaznaczeniu obiektu. Łącze o nazwie "Łącze do xxx" (xxx oznacza nazwę obiektu) jest tworzone bezpośrednio w tym samym katalogu, w którym znajduje się zaznaczony obiekt.

Please support us!