Właściwości złączenia

Dwukrotne kliknięcie połączenia między dwoma powiązanymi polami w projekcie zapytania lub wybranie polecenia Wstaw – Nowa relacja, powoduje otwarcie okna dialogowego Właściwości złączenia. Określone tutaj właściwości dotyczą wszystkich utworzonych od tej pory zapytań.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz projekt kwerendy i wybierz Wstaw - Nowa relacja lub kliknij dwukrotnie linię łączącą dwie tabele.


Złączone tabele

Określa dwie różne tabele, które mają zostać połączone.

Złączone pola

Określa dwa pola danych, które zostaną połączone relacją.

Opcje

Typ

Specifies the join type of the selected join. Some databases support only a subset of the various possible types.

Złączenie wewnętrzne

In an inner join, the results table contains only those records for which the content of the linked fields is the same. In LibreOffice SQL this type of link is created by a corresponding WHERE clause.

Złączenie lewostronne

In a left join, the results table contains all records of the queried fields from the left table and only those records of the queried fields from the right table for which the content of the linked fields is the same. In LibreOffice SQL this type of link corresponds to the LEFT OUTER JOIN command.

Złączenie prawostronne

In a right join, the results table contains all records of the queried fields from the right table and only those records of the queried fields from the left table for which the content of the linked fields is the same. In LibreOffice SQL this type of link corresponds to the RIGHT OUTER JOIN command.

Złączenie pełne

In a full join, the results table contains all records of the queried fields from the left and right tables. In the SQL of LibreOffice this type of link corresponds to the FULL OUTER JOIN command.

Naturalne

In a natural join, the keyword NATURAL in inserted into the SQL statement that defines the relation. The relation joins all columns that have the same column name in both tables. The resulting joined table contains only one column for each pair of equally named columns.

Please support us!