Przypisanie pól

Otwiera okno dialogowe służące do przypisywania pól.

Aby wykonać tę operację...

Address Data Source Wizards - Field assignment


Przypisanie pól

Otwiera okno dialogowe Szablony: Przyporządkowanie książki adresowej.

Prosimy o wsparcie!