Przypisanie pól

Otwiera okno dialogowe służące do przypisywania pól.

Aby wykonać tę operację...

Kreatory źródeł danych adresowych - Przypisanie pól


Przypisanie pól

Otwiera okno dialogowe Szablony: Przyporządkowanie książki adresowej.

Prosimy o wsparcie!