Tytuł źródła danych

Określa lokalizację pliku książki adresowej oraz nazwę, pod jaką źródło danych ma być widoczne w eksploratorze źródła danych.

Aby wykonać tę operację...

Address Data Source Wizards - Data source title


Lokalizacja

Określa lokalizację pliku bazy danych.

Przeglądaj

Umożliwia określenie lokalizacji za pomocą okna dialogowego.

Książka adresowa dostępna dla wszystkich modułów LibreOffice

Registers the newly created database file in LibreOffice. The database will then be listed in the Data sources pane (+Shift+F4). If this check box is cleared, the database will be available only by opening the database file.

Nazwa

Określa nazwę źródła danych.

Please support us!