Tytuł źródła danych

Określa lokalizację pliku książki adresowej oraz nazwę, pod jaką źródło danych ma być widoczne w eksploratorze źródła danych.

Aby wykonać tę operację...

Kreatory źródła danych adresowych - Tytuł źródła danych


Lokalizacja

Określa lokalizację pliku bazy danych.

Przeglądaj

Umożliwia określenie lokalizacji za pomocą okna dialogowego.

Książka adresowa dostępna dla wszystkich modułów LibreOffice

Rejestruje nowo utworzony plik bazy danych w LibreOffice. Baza danych zostanie następnie wyświetlona w panelu Źródła danych (+Shift+F4). Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, baza danych będzie dostępna tylko po otwarciu pliku bazy danych.

Nazwa

Określa nazwę źródła danych.

Prosimy o wsparcie!