Zaznacz tabelę

Określa tabelę książki adresowej Seamonkey / Netscape jako źródło danych adresowych dla pakietu LibreOffice.

Aby wykonać tę operację...

Address Data Source Wizards - Table selection


Jako źródło danych pakietu LibreOffice są rejestrowane wszystkie tabele z profilu pierwszego użytkownika. Należy wskazać tę tabelę, która ma być wykorzystania w szablonach LibreOffice.

Pole listy

Określa tabelę, która ma służyć jako książka adresowa dla szablonów LibreOffice.

Ikona wskazówki

Zmiany w szablonach i dokumentach można wykonać na późniejszym etapie, wybierając Edycja - Wymień bazę danych.


Prosimy o wsparcie!