Zaznacz tabelę

Określa tabelę ze źródła danych adresowych Seamonkey / Netscape, które są używane jako książka adresowa w LibreOffice.

Aby wykonać tę operację...

Kreator źródła danych adresowych - Wybór tabeli


Jako źródło danych pakietu LibreOffice są rejestrowane wszystkie tabele z profilu pierwszego użytkownika. Należy wskazać tę tabelę, która ma być wykorzystania w szablonach LibreOffice.

Pole listy

Określa tabelę, która ma służyć jako książka adresowa dla szablonów LibreOffice.

Ikona wskazówki

Zmiany w szablonach i dokumentach można wykonać na późniejszym etapie, wybierając Edycja - Wymień bazę danych.


Prosimy o wsparcie!