Dodatkowe ustawienia

Umożliwia wprowadzenie dodatkowych ustawień dla danych adresowych LDAP oraz innych zewnętrznych źródeł danych.

Aby wykonać tę operację...

Address Data Source Wizards - Additional settings


Ustawienia

Otwiera okno dialogowe, w którym można wprowadzić dodatkowe ustawienia.

Jeśli na pierwszej stronie wybrano opcję LDAP, wyświetlana jest strona LDAP.

Please support us!