Dodatkowe ustawienia

Pozwala wprowadzić dodatkowe ustawienia dla innych zewnętrznych źródeł danych.

Aby wykonać tę operację...

Kreatory źródła danych adresowych - Dodatkowe ustawienia


Ustawienia

Otwiera okno dialogowe, w którym można wprowadzić dodatkowe ustawienia.

Prosimy o wsparcie!