Kreator konwersji euro

Converts the currency amounts found in LibreOffice Calc documents and in fields and tables of LibreOffice Writer documents into euros.

Konwertowane są tylko zamknięte pliki. Możliwe jest jednak korzystanie z konwertera euro w otwartym dokumencie LibreOffice Calc. W takim przypadku otwierane jest oddzielne okno dialogowe. Okno to zostało opisane na końcu tej części Pomocy.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Kreatory - Konwerter euro.


Ikona ostrzeżenia

Konwertowane są tylko waluty krajów należących do Europejskiej Unii Monetarnej.


Zakres

Jeden dokument LibreOffice Calc

Converts a single LibreOffice Calc file. To convert fields and tables in LibreOffice Writer, first mark the Also convert fields and tables in text documents check box.

Cały katalog

Converts all LibreOffice Calc and LibreOffice Writer documents and templates in the selected directory.

Waluty

Specifies the currency to be converted into euros.

Katalog / dokument źródłowy

Indicates the directory or the name of the single document to be converted.

...

Opens a dialog to select the desired directory or document.

Łącznie z podkatalogami

Specifies whether all subfolders of the selected directory are included.

Konwertuj również pola i tabele w dokumentach tekstowych

Converts currency amounts found in fields and tables of LibreOffice Writer documents.

Ikona ostrzeżenia

Wartości w dokumentach tekstowych znajdujące się poza polami lub tabelami nie podlegają konwersji.


Znieś tymczasowo ochronę arkusza bez uprzedniego potwierdzenia

Specifies that sheet protection will be disabled during conversion and thereafter re-enabled. If sheet protection is covered by a password, you will see a dialog for entering the password.

Katalog docelowy

Specifies the folder and path in which the converted files are to be saved.

...

Opens a dialog in which you can select a directory to hold the converted files.

Anuluj

Closes the Euro Converter.

Pomoc

Activates the help for the dialog.

Konwertuj

Starts the conversion.

Podczas konwersji wyświetlane jest okno z informacjami o postępie.

Wstecz

Returns to the first page of the Euro Converter.

If the current document is a LibreOffice Calc document or template, you can call up the Euro Converter using the corresponding icon in the Tools bar. This icon is hidden by default. To display the Euro Converter icon, click the arrow at the end of the Tools bar, select the Visible Buttons command and activate the Euro Converter icon.

Ikona

Konwerter Euro

W oknie dialogowym Konwerter Euro są dostępne następujące funkcje:

Cały dokument

Converts the entire document.

Waluty

Specifies the currency to be converted into euros.

Wybór

Jeśli nie zaznaczono pola wyboru Cały dokument, należy zaznaczyć komórki, które mają zostać przekonwertowane. Wybierz opcję, a następnie kliknij odpowiednie pozycje w polu Szablony / Zakresy walutowe. W dokumencie wybrany zakres jest widoczny jako taki. Aby przeprowadzić konwersję, kliknij przycisk Konwertuj.

Style komórki

All cells with the selected Cell Styles are converted.

Komórki walutowe w bieżącym arkuszu

All currency cells in the active spreadsheet will be converted.

Komórki walutowe w całym dokumencie

All currency cells in the active document will be converted.

Zaznaczony zakres

All currency cells in the range selected before the converter was called will be converted. All cells must have the same format so that they can be recognized as a selected range.

Szablony / Zakresy walutowe

Displays the ranges to be converted from the list.

Please support us!