Konwerter dokumentów - kolejne strony

Dla każdego typu szablonu i dokumentu określa katalog źródłowy i docelowy.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Kreatory - Konwerter dokumentów.


Szablony

Określa, czy szablony mają być konwertowane, a jeśli tak - w jaki sposób.

Szablony tekstów

Etykieta "Szablony tekstów" może być inna w zależności od opcji wybranych na poprzedniej stronie. Na przykład jeśli wybrano dokumenty programu Microsoft Word, etykieta zawiera tekst "Szablony programu Word".

Określa, że konwersji mają zostać poddane szablony.

Łącznie z podfolderami

Określa, że pliki nadające się do konwersji mają być wyszukiwane także w podkatalogach wybranego katalogu.

Importuj z

Określa katalog z plikami źródłowymi.

Zapisz w

Określa katalog, w którym zostaną zapisane pliki docelowe.

...

Otwiera okno dialogowe umożliwiające wybranie ścieżki dostępu.

Dokumenty

Określa, czy i kiedy dokumenty mają być konwertowane.

Dokumenty tekstowe

Etykieta "Dokumenty tekstowe" może być inna w zależności od opcji wybranych na poprzedniej stronie. Na przykład jeśli wybrano dokumenty programu Microsoft Word, etykieta zawiera tekst "Dokumenty programu Word".

Określa, że konwersji mają zostać poddane dokumenty.

Łącznie z podfolderami

Określa, że pliki nadające się do konwersji mają być wyszukiwane także w podkatalogach wybranego katalogu.

Importuj z

Określa katalog z plikami źródłowymi.

Zapisz w

Określa katalog, w którym zostaną zapisane pliki docelowe.

...

Otwiera okno dialogowe umożliwiające wybranie ścieżki dostępu.

Tutaj można powrócić do strony głównej Konwertera dokumentów.

Prosimy o wsparcie!