Konwerter dokumentów - strona 1

Określa rodzaj dokumentów Microsoft Office, które będą przekonwertowane.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Kreatory - Konwerter dokumentów.


Microsoft Office

Konwertuje dokumenty pakietu Microsoft Office na dokumenty w formacie OpenDocument.

Dokumenty programu Word

Konwertuje dokumenty z formatu Microsoft Word *.doc na dokumenty w formacie OpenDocument *.odt.

Dokumenty programu Excel

Konwertuje dokumenty z formatu Microsoft Excel *.xls na dokumenty w formacie OpenDocument *.ods.

Dokumenty programu PowerPoint

Konwertuje dokumenty z formatu Microsoft PowerPoint *.ppt na dokumenty w formacie OpenDocument *.odp.

Utwórz plik dziennika

Tworzy plik dziennika w katalogu roboczym. W pliku dziennika są zawarte informacje o konwertowanych dokumentach.

Przechodzi do następnej strony Konwertera dokumentów.

Prosimy o wsparcie!