Konwerter dokumentów

Kopiuje dokumenty i konwertuje je do formatu OpenDocument XML wykorzystywanego w pakiecie LibreOffice.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Kreatory - Konwerter dokumentów.


Kreator konwertuje dokumenty Microsoft Word, Excel i PowerPoint. Pliki źródłowe są tylko odczytywane, nie zmieniane. Nowe pliki docelowe są zapisywane z nowym rozszerzeniem w tym samym lub nowym folderze.

Konwerter dokumentów składa się z następujących stron:

Konwerter dokumentów - strona 1

Określa rodzaj dokumentów Microsoft Office, które będą przekonwertowane.

Konwerter dokumentów - kolejne strony

Dla każdego typu szablonu i dokumentu określa katalog źródłowy i docelowy.

Konwerter dokumentów - ogólne informacje

Wyświetla zbiór ogólnych informacji o tym, jakie pliki zostaną przekonwertowane z chwilą kliknięcia przycisku Konwertuj.

Anuluj

Kliknięcie przycisku Anuluj zamyka okno dialogowe bez zapisania wprowadzonych zmian.

Wstecz

Umożliwia przejrzenie opcji wybranych w poprzednich krokach. Ustawienia bieżące zostają zapamiętane.

Dalej

Zapisuje bieżące ustawienia i przechodzi do następnej strony.

Konwertuj

Przejście dalej w oknie dialogowym zmienia nazwę tego przycisku na Dalej. Na ostatniej stronie okna dialogowego ten przycisk nosi nazwę Konwertuj. Po kliknięciu przycisku rozpoczyna się konwersja.

Prosimy o wsparcie!